Povodňový plán obce Starý HrozenkovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Starý Hrozenkov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Vedoucí oblastního ředitelství: Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 311, e-mail: or942@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce Starý Hrozenkov:
Ing. Milan Jurák
Tel.: 956 942 362, mob.: 725 257 311, e-mail: milan.jurak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Starý Hrozenkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium a nijak neohrožují intravilán obce a okolní zástavbu. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Krátkovský potok 10191786 4-21-09-0050-0-00
Drietomice 10200265 4-21-09-0040-0-00, 4-21-09-0060-0-00
Vlčí potok = LP č. 32 Krátkovského p. 10201455 4-21-09-0050-0-00
LP č. 11 Drietomice 10201173 4-21-09-0040-0-00
Brodský p. = LP č. 37 Krátkovského p. 10186452 4-21-09-0050-0-00
LP č. 36 LPč. 32 (Vlčí p.) Krátkovského p. 10204157 4-21-09-0050-0-00
LPč. 30 Krátkovského potoka 10191542 4-21-09-0050-0-00