Povodňový plán obce Starý HrozenkovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Starý Hrozenkov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Starý Hrozenkov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Starý Hrozenkov spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Vodní toky na území katastru obce Starý Hrozenkov jsou ve správě Lesy ČR, s. p.

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je Krátkovský potok (ČHP 4-21-09-0050-0-00), který je napájen vodním tokem Vlčí potok (ČHP 4-21-09-0050-0-00) a uhlopříčně protéká celým územím obce a dále napájí Drietomici. Taktéž je napájen i Brodským potokem (ČHP 4-21-09-0050-0-00), který měří celkem 2 km a na území obce proniká ze severovýchodu od obce Žítková. 

Vlčí potok (ČHP 4-21-09-0050-0-00) do obce proniká ze severu obce a měří cca 3 km. 

Dále zájmovým územím protéká vodní tok Drietomice (ČHP 4-21-09-0040-0-00) je dlouhý 22,5 km. Pramení na území Česka pod hlavním hřebenem Lopenické vrchoviny v Bílých Karpatech na severním svahu vrchu Hřibovňa (669 m n. m.) v nadmořské výšce okolo 520 m n. m., nedaleko obce Vyškovec. Zpočátku teče na severovýchod na území obce Starý Hrozenkov, kde protéká intravilánem, a dále se stáčí na jihovýchod a teče na Slovensko.

Ostatní vodní toky na území obce jsou malé a bezejmenné vodní toky, jakožto přítoky toků výše popsaných.

Vodní toky na území obce Starý Hrozenkov


Základní údaje o vodních dílech na území obce Starý Hrozenkov

Přehled vodních děl na území obce Starý Hrozenkov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Starý Hrozenkov se nachází celkem tři vodní nádrže.