Povodňový plán obce Starý HrozenkovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Starý Hrozenkov 3, 687 74 Starý Hrozenkov
Tel.: 572 696 111
E-mail: starosta@staryhrozenkov.cz
Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod
Tel.: 572 805 111
E-mail: podatelna@ub.cz

Masarykovo nám. 136, 688 01 Uherský Brod
Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
- Ing. Petr Vozár

Tel.: 572 805 260
E-mail: petr.vozar@ub.cz

Vodoprávní úřad
Referent
- Ing. Tomáš Zemek

Tel.: 572 805 266
E-mail: tomas.zemek@ub.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru -
 Ing. Jana Káčerová
Tel.: 577 043 383
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz


Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení
- Ing. Dana Zápecová

Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra