Povodňový plán obce Starý HrozenkovSrážkoměry - Starý Hrozenkov

Komňa

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je instalována v rámci projektu Protipovodňová opatření Komňa. Stanice je umístěna na budově jídelny MŠ (č. p. 169). Provozovatelem stanice je obec Komňa.