Povodňový plán obce Starý HrozenkovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon
Milan Vaculík starosta 602 560 865

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Radim Michalčík velitel SDH 776 011 765  
Michal Michalec velitel druž. SDH  
Ondej Duchoň strojník SDH  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)

CAS15, VEA Ford, PNA Vozík + mot. stříkačka, elektrocentrála 2 ks, kalové čerpadlo 2 ks, ks, vysoušeč 1 ks

OÚ + SDH Starý Hrozenkov Starý Hrozenkov 329 Radim Michalčík

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Starý Hrozenkov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubyt./strav. kap.
KD Starý Hrozenkov Ubyt.+strav. Starý Hrozenkov 1 Vladimír Lebánek  150/150
Sportovní hala Starý Hrozenkov Ubyt.+strav. Starý Hrozenkov 324 Radovan Randiak 200/200

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jednota COOP Starý Hrozenkov 14 Zdeňka Duchoňová 572 696 126 

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Forma Kontaktní osoba Telefon
Slovácké VaK, a. s. Močidla 2378, Uherský Brod cisterna Havarijní služba 572 632 063
OÚ Starý Hrozenkov Starý Hrozenkov 3  balená voda Milan Vaculík  572 696 111