Povodňový plán obce Starý HrozenkovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Starý Hrozenkov 3, 687 74 Starý Hrozenkov
Tel.: 572 696 111
E-mail: starosta@staryhrozenkov.cz
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Tel.: 572 805 200
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz
Třída Tomáše Bati 21, 76190 Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.