Povodňový plán obce Starý HrozenkovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Starý Hrozenkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/114348/2021; ze dne 09. 06. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: ; ze dne 12. 01. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 06. 2021
offline verze 10. 06. 2021
digitalizovaná verze 10. 06. 2021
databáze POVIS 10. 06. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i