Povodňový plán obce Starý HrozenkovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Starý Hrozenkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/114348/2021; ze dne 09. 06. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUB/26920/2021/OZP; ze dne 16. 06. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 03. 2023
offline verze 13. 03. 2023
digitalizovaná verze 13. 03. 2023
databáze POVIS 13. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i