Povodňový plán obce KobylíSrážkoměry - Kobylí

Kobylí

Srážkoměrná stanice se nachází na okraji intravilánu u objektu č. p. 366 v nadmořské výšce 175 m. Stanice je vyhřívaná a srážky měří celoročně. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Morkůvky

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obecní knihovny (č. p. 20). Stanice je vyhřívaná se záchytnou plochou 200 cm2. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Morkůvky.

Terezín

Srážkoměrná stanice je umístěna na parcele č. 1340 v k. ú. obce Terezín v lokalitě Příhony. Stanice je nevyhřívaná a data přenáší v období od března do listopadu. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Terezín.

Velké Pavlovice - Štarvicka

Srážkoměrná stanice je umístěna ve vinohradu jihozápadně od intravilánu města Velké Pavlovice. Provozovatelem srážkoměru je AMET - sdružení Litschman + Suchý. Kontaktní osobou je RNDr. Tomáš Litschman.