Povodňový plán obce KobylíHladinoměry - Kobylí

Boleradice (Haraska)

Hlásný profil kategorie C je umístěn v městysi Boleradice na mostu u č. p. 214. Provozovatelem je městys Boleradice.

Kobylí (Trkmanka)

Hlásný profil kat. C se nachází severně od intravilánu obce na mostě v části Ostrůvek, na parcelním čísle 7422. Provozovatelem je obec Kobylí.

Terezín (Čejčský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Čejčském potoku na silničním mostě směrem k obci Kobylí v ř. km 1,47 na silnici II/421. Od spodní hrany mostovky je stanoven a zakreslen pouze třetí stupeň povodňové aktivity a to ve vzdálenosti 32 cm. Jedná se o hlásný profil bez automatického měření. Provozovatelem stanice je město Hodonín.