Povodňový plán obce KobylíOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Hustopeče.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Kobylí.

Osoby na území obce Kobylí budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Na území obce Kobylí byla identifikována dvě dopravní omezení a byly stanoveny dvě objízdné trasy. Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření vedlejší silnice směrem na Brumovice a hlavní silnice v centru obce Kobylí. Pokud dojde k zaplavení hlavní silnice v obci, může být objízdná trasa řešena místními komunikacemi či trasou přes obce Terezín - Bořetice. 

Další potenciální dopravní omezení a objízdné trasy budou v případě potřeby stanoveny dle povodňové situace operativně povodňovou komisí obce ve spolupráci s Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Kobylí
Objízdné trasy na území obce Kobylí

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.