Povodňový plán obce KobylíSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kobylí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Břeclav, Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav
Ing. Ladislav Vágner, Tel.: 519 370 253, Email: provozbreclav@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Kobylí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Trkmanka 10100087 4-17-01-040, 4-17-01-038, 4-17-01-020
Spálený potok 10186024 4-17-01-038, 4-17-01-037, 4-17-01-020
Čejčský potok 10191421 4-17-01-039
Kobylský potok 10188078 4-17-01-040, 4-17-01-039
Hraniční potok 10192767 4-17-01-040
Bezejmenný tok 10440744 4-17-01-040
Žlíbek 10207649 4-17-01-040
Panský potok 10188080 4-17-01-040
Bezejmenný tok 10440745 4-17-01-040
Suchořádská zmola 10440743 4-17-01-040
Harnůtek 10193919 4-17-01-040
Kobylský járek 10440742 4-17-01-040