Povodňový plán obce KobylíSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kobylí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 
Ředitel závodu - Ing. Pavel Cenek
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Břeclav, Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav
Vedoucí provozu - Ing. Ladislav Vágner
Tel.: 519 370 253
Email: provozbreclav@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Kobylí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Trkmanka 10100087 4-17-01-0403-0-00, 4-17-01-0401-0-00, 4-17-01-0380-0-00, 4-17-01-0200-0-00
Spálený potok 10186024 4-17-01-0370-0-00
Čejčský potok 10191421 4-17-01-0390-0-10, 4-17-01-0390-0-20
Kobylský potok 10188078 4-17-01-0402-0-10, 4-17-01-0402-0-20
Hraniční potok 10192767 4-17-01-0401-0-00
Bezejmenný tok 10440744 4-17-01-0402-0-20
Žlíbek 10207649 4-17-01-0403-0-00
Panský potok 10188080 4-17-01-0403-0-00
Bezejmenný tok 10440745 4-17-01-0402-0-20
Suchořádská zmola 10440743 4-17-01-0403-0-00
Kobylský járek 10440742 4-17-01-04003-0-00