Povodňový plán obce KobylíHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Kobylí

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kobylí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastr obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem je Trkmanka, která protéká západní částí intravilánu obce Kobylí a zároveň se řadí mezi významné vodní toky dle vyhlášky 178/2012. Katastrálním územím obce protékají také Čejčský potok, Kobylský potok, Spálený potok, Hraniční potok, jež se před intravilánem vlévají do vodního toku Trkmanka. Zastavěným územím obce protékají další tři vodní toky - Suchořádská zmola, Panský potok a Žlíbek, které pramení na katastru obce Kobylí. Nad Intravilánem obce napájí vodní tok Trkmanka a Kobylský potok soustavu menších vodních nádrží.

Trkmanka (místně též Svodnica) je malá řeka v okresech Hodonín a Břeclav v Jihomoravském kraji. Je to levostranný přítok řeky Dyje dlouhý 41,7 km. Plocha povodí Trkmanky měří 359,0 km². Trkmanka pramení ve Ždánickém lese, severozápadně od Ždánic, pod vrchem Radlovec (426 m) a teče přibližně jihozápadním směrem. Protéká obcemi Ždánice, Dražůvky, Želetice, Násedlovice, Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice (mikroregion Modré Hory). U města Podivín se vlévá zleva do Dyje na jejím 34,5 říčním kilometru.

Vodní tok Trmkanka je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Vodní toky na území obce Kobylí


Základní údaje o vodních dílech na území obce Kobylí

Přehled vodních děl na území obce Kobylí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Kobylí se nachází soustava 3 mokřadů jako součást biocentra "Ostrůvek". Dohromady mají plochu cca 9,2 ha. Provozovatelem je obec Kobylí. Na místě, kde se nachází nynější mokřady, bylo dříve významné Kobylské jezero.