Povodňový plán obce KobylíDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Mgr. Pavel Kotík
Marek Komosný
Antonín Kovařík

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Mgr. Pavel Kotík
Marek Komosný
Antonín Kovařík

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)

2x plovoucí čerpadlo,
3x kalové čerpadlo,
2x elektrocentrála

Obec Kobylí

Kobylí 311

Antonín Kovářík
Technické služby Obec Kobylí Marek Komosný

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Kobylí

Místo Typ Adresa
Kontaktní osoba
Mobil (neveřejný) Ubyt./strav. kap.
OÚ Kobylí Shrom. Augusty Šebestové 459 Mgr. Pavel Kotík - / -
Muzeum Ubyt.+strav. Kobylí 135 Mgr. Pavel Kotík 100 / 100
Sokolovna Ubyt. Kobylí 366 Mgr. Pavel Kotík 200 / -
MŠ Kobylí Ubyt. Školní 722 Blanka Helešicová 200 / -
ZŠ Kobylí Ubyt.+strav. Školní 661 Vlastimil Janda 300 / 300

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
COOP - supermarket Kobylí 673 519 431 252

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Břeclav, a.s. Čechova 23, Břeclav Václav Hasík 519 304 611