Povodňový plán obce KobylíPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Augusty Šebestové 459, 691 10 Kobylí
Tel.: 519 431 106, mob.: 724 541 047
E-mail: ou@kobyli.cz
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Tel: 519 441 011, 519 441 060
E-mail: posta@hustopece-city.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Vilém Vyhnálek
Tel.:
 519 441 086, mob.: 601 578 466  

E-mail: zivotni@hustopece.cz

Vodní hospodářství
Bc. Jana Hönigová 

Tel: 519 441 080, mob.: 720 935 071
E-mail: honigova@hustopece.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí 
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení
 - Ing. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz