Povodňový plán obce KobylíPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Augusty Šebestové 459, 691 10 Kobylí
Tel.: 519 431 254, 724 541 047
E-mail: podatelna@kobyli.cz
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Tel: 519 441 011
E-mail: posta@hustopece.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.