Povodňový plán obce KobylíPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Augusty Šebestové 459, 691 10 Kobylí
Tel.: 519 431 254, mob.: 724 541 047 (obecní úřad), 725 111 276 (starosta)
E-mail: podatelna@kobyli.cz
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Tel.: 519 441 011 (městský úřad), 702 204 747 (starostka)
E-mail: posta@hustopece-city.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111 (krajský úřad), 541 651 501 (hejtman)
E-mail: posta@jmk.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.