Povodňový plán obce DobříčSrážkoměry - Dobříč

Dobříč

Srážkoměr je umístěn na střeše vrátnice zemědělského družstva Dobříč na parcele č. 138/1. Provozovatelem je obec Dobříč.

Liblín

Srážkoměr ČHMÚ (pobočka Plzeň) se nachází při levém břehu Berounky u mostu silnice II. třídy č. 232.

Plasy

Srážkoměrná stanice obce Plasy je lokalizována u rybníka v centru obce. Provozovatelem stanice je Povodní Vltavy, státní podnik. 

Třemošná

Srážkoměr provozovaný Krajským úřadem Plzeňského kraje je umístěn na budově č. p. 111, která patří Hasičskému záchrannému sboru ČR.