Povodňový plán obce DobříčPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dobříč 29, 330 05 Dobříč
Tel.: 373 332 426, 602 695 589 (starosta)
E-mail: dobric@seznam.cz
Markova 2, 331 41 Kralovice
Tel.: 373 300 211
E-mail: podatelna@kralovice.cz, kralovice@kralovice.cz

Odbor životního prostředí
Manětínská 493, 331 41 Kralovice
Vedoucí odboru - MVDr. Petr Pikeš 
Tel.: 373 300 250
E-mail: pikes.petr@kralovice.cz

Vodní hospodářství
Referent - Pavel Šubrt
Tel.: 373 300 258
E-mail: subrt.pavel@kralovice.cz
Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Mgr. Martin Plíhal
Tel.: 377 195 332, 606 619 440
E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Jakub Rataj
Tel.: 377 195 379, 777 353 626
E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz