Povodňový plán obce DobříčSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dobříč a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Přímý výkon správy toků:
PS 5 - Provozní středisko Plzeň, Denisovo nábř. 2430/14, 301 00 Plzeň
Vedoucí střediska - Ing. Jan Kail
Tel.: 724 268 530, 377 307 341
E-mail: jan.kail@pvl.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název IDVT ČHP
Berounka 10100011 1-11-01-0640-0-00
bezejmenný tok 10280420 1-11-01-0640-0-00
ZVHS 111010640/10 12000885 1-11-01-0640-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
OŘ - Západní Čechy,  Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary
Vedení - Ing. Miroslav Rozner
Tel.: 956 945 301
Mob.: 725 864 478
E-mail: miroslav.rozner@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce (rajon 503):
Lenka Barčáková
Tel.: 956 945 357
Mob.: 725 257 971
E-mail: lenka.barcakova@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce (rajon 504):
Ing. Luboš Redlich 
Tel.: 956 945 358
Mob.: 725 929 136
E-mail: lubos.redlich@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název IDVT ČHP
Dobříčský potok - LBP Třemošné v km 1,5 (Ing. Luboš Redlich) 10268622 1-11-01-0630-0-00
Bertinský potok - PBP Střely v km 0,7 (Lenka Barčáková) 10269606 1-11-02-0870-0-00
bezejmenný tok (Ing. Luboš Redlich) 10244427 1-11-01-0630-0-00
bezejmenný tok (Ing. Luboš Redlich) 10270750 1-11-01-0630-0-00

 

  • Vodní toky ve správě místní části Čivice

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 0,5 km. Správa vodních toků místní část Čivice spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Dobříč, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název IDVT ČHP
bezejmenný tok 10276261 1-11-01-0640-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 0,5 km.

Název IDVT ČHP
bezejmenný tok 12001588 1-11-02-0870-0-00