Povodňový plán obce DobříčDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon
Martin Liška starosta 602 695 589

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JDSH) Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Jindřich Vávra člen zastupitelstva
Václav Kožíšek starosta SDH Čivice

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ASC 25-76 RTHP;

stříkačky PPS 8 2 ks;

PPS 12 2 ks;

motorová pila 2 ks;

kalové čerpadlo 1 ks;

elektrocentrála 2 ks;

osvětlovací souprava 1 ks
Obec Dobříč Dobříč 28 - požární zbrojnice;
Čivice 45 - požární zbrojnice
Dušan Krofta 603 584 421

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dobříč

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Dobříč shromáždění / ubytování Dobříč 84 Mgr. Anna Dyková - ředitelka 100 --
Kulturní dům Dobříč shromáždění / ubytování Dobříč 85 David Cink - správce KD 50 --
Bývalá škola Čivice shromáždění / ubytování Čivice 47 Václav Kožíšek 50 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obec Dobříč (cisterna - vodní zdroj HV1 (elektrocentrála)) Dobříč 29 Martin Liška 602 695 589
COOP JEDNOTA - spotřební družstvo Plasy (balená voda) Dobříč 100 J. Včelák - provozní oddělení 373 322 211


Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP JEDNOTA - spotřební družstvo Plasy Dobříč 100 J. Včelák - provozní oddělení
373 322 211