Povodňový plán obce DobříčHladinoměry - Dobříč

Bílá Hora (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň. Hlásný profil je umístěn na ř. km 136,9 na levém břehu mezi železničním a silničním mostem přes řeku Berounku (u ČOV Plzeň). Vhodné pozorování ze silničního mostu.

Liblín (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň automaticky přenáší data, je umístěn na ř. km 101,3 vodního toku Berounka. Pozorování SPA je možné z mostu. Limnigrafickou stanici doplňuje srážkoměr. Průměrný roční průtok činí 30,20 m3/s.