Povodňový plán obce DobříčPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dobříč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 7088/2018-323; ze dne 05. 02. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR955/000331/2018; ze dne 08. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kralovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/3718/18 Sub; ze dne 12. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 09. 2022
offline verze 14. 09. 2022
digitalizovaná verze 14. 09. 2022
databáze POVIS 14. 09. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i