Povodňový plán obce DobříčPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dobříč 29, 330 05 Dobříč
Tel.: 373 332 426, 602 695 589 (starosta)
E-mail: dobric@seznam.cz
Markova tř. 2, 331 41 Kralovice
Tel.: 373 300 260
E-mail: kralovice@kralovice.cz
Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.