Povodňový plán městyse SlavětínSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Slavětín a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Tel.: 474 636 111, e-mail: poh@poh.cz

Závod: 
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Provoz:
Provoz Žatec, U Oharky 2321, 438 01 Žatec
Vedoucí úseku Žatec - sever
Ing. Marie Hakalová, MBA
Tel.:
415 735 872Vedoucí úseku Žatec - jih
Petr Bém, Dis.
Tel.: 415 735 877, mob.: 728 054 346, e-mail: bem@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území městyse Slavětín ve správě Povodí Ohře, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Ohře 10100004 1-13-04-0190-0-00, 1-13-04-0210-0-00
Slavětínský potok 10221838 1-13-04-0200-0-00
Bezejmenný tok 10238311 1-13-04-0240-0-00
Bezejmenný tok 10235998 1-13-04-0240-0-00