Povodňový plán městyse SlavětínHladinoměry - Slavětín

Louny (Ohře)

Hlásný profil kat. A se nachází na pravém břehu řeky Ohře, v blízkosti Loutkového divadla (č. p. 832). Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek ř. km 80,0 až 32,0. Průměrný roční průtok odpovídá hodnotě 33,7 m3/s, průměrný roční stav hladiny je 219 cm. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ústí nad Labem.