Povodňový plán městyse SlavětínDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Jaroslav Jandl 415 677 114 724 211 547

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Pavel Suchý 602 457 797
Dalibor Dittrich 603 385 160

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)
5x traktor kolový, 3x valník 9, 1x univerzální nakladač kolový, 20x krumpáč, 20x lopata, 250x pytel Farma Suchý Na Městečku 1 Lukáš Suchý 415 677 224, 415 677 118
4x traktor kolový Soukromý zemědělec Dalibor Dittrich V Ořechách 200 Dalibor Dittrich 603 385 160  
1x valník 9t Soukromý zemědělec Václav Dittrich V Ořechách 240 Václav Dittrich 737 647 278  
1x multikára, 10 lopata, 100x pytel, 5x krumpáč Městys Slavětín Na Městečku 50 Jaroslav Jandl 415 677 114, 724 211 547  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Slavětín

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubyt./strav. kap.
Agropenzion  „Hájenka“ Nouz. ubyt. + strav. Slavětín 92 Alena Suchá 20/40
Kulturně společenské centrum Slavětín Nouz. ubyt. Sokolská 138 Jaroslav Jandl  100/-- 
Velký zasedací sál Dům K. Biebla Nouz. ubyt.  Bieblova 60 Klára Brychová  50/-- 
Sál na Radnici Nouz. ubyt.  Na Městečku 50 Klára Brychová  30/-- 
Penzion Kystra - OAZA Nouz. ubyt.  Kystra 17 Monika Vaněčková  50/-- 
Hostinec „Radnice“ Nouz. strav.  Na Městečku 50 Jaroslav Jandl  --/60 
Mateřská školka Slavětín Nouz. strav.  Kystra 46 Bc. Hana Suchá --/30

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Úřad městyse Slavětín Na Městečku 50 Jaroslav Jandl 724 211 547


Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny u Lukáše Svatojánské náměstí 4 Van Truong Nguyen 720 456 037