Povodňový plán městyse SlavětínPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Na městečku 50, 439 09 Slavětín
Tel.: 415 677 114
E-mail: ouslavetin@mybox.cz
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Tel.: 415 621 111
Fax: 415 621 000
E-mail: podatelna@mulouny.cz

Odbor životního prostředí
Budova Pod Nemocnicí 2379, 440 01 Louny

Vedoucí odboru - Ing. Marie Nováková
Tel.: 415 621 208
E-mail: m.novakova@mulouny.cz


Vodní hospodářství
Referent
- Ing. Ivana Rozborová
Tel.: 737 214 185
E-mail: i.rozborova@mulouny.cz

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Irena Jeřábková
Tel.: 475 657 959
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení - RNDr. Tomáš Burian
Tel.: 475 657 160
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra