Povodňový plán městyse SlavětínPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Slavětín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/30962/2021-2/301100; ze dne 30. 07. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Louny - Odbor ŽP - Vodní hospodářství
Č. j.: MULNCJ 60941/2021; ze dne 02. 09. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 10. 2021
offline verze 29. 10. 2021
digitalizovaná verze 29. 10. 2021
databáze POVIS 29. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i