Povodňový plán městyse SlavětínOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Louny.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Slavětín.

Osoby na území městyse Slavětín budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

V městysi Slavětín nejsou při vzniku povodňové situace ohroženy žádné pozemní komunikace a doprava je i tak plynulá. V současné době zde nejsou stanovena žádná dopravní omezení ani objízdné trasy.

V případě nutnosti budou dopravního omezení a objízdné trasy stanoveny operativně povodňovou komisí městyse ve spolupráci s Policií ČR. 
Dopravní omezení na území městyse Slavětín
Objízdné trasy na území městyse Slavětín

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.