Povodňový plán obce RybníkyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Rybníky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-21778/2022/5419-TK; ze dne 03. 06. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMK12705/2022; ze dne 18. 07. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 08. 2022
offline verze 10. 08. 2022
digitalizovaná verze 10. 08. 2022
databáze POVIS 10. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i