Povodňový plán obce RybníkyPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Rybníky 59, 672 01 Moravský Krumlov
Tel.: 515 323 478
Mobil: 602 785 025
E-mail: ourybniky@tiscali.cz
nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
Tel: 515 300 711 (podatelna), 515 300 749 (sekretariát starosty a místostarosty)
E-mail: eposta@mkrumlov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111 (podatelna), 541 651 501 (hejtman)
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Stanoviště povodňových komisí se kterými si obec Rybníky předává informace o vývoji povodňového nebezpečí