Povodňový plán obce RybníkyDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Bc. Lucie Šeinerová starostka 515 323 478
Jiří Horák zaměstnanec obce 515 323 478

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Roman Dvořák velitel JSDH  
Jiří Horák zaměstnanec obce 515 323 478
Bc. Lucie Šeinerová starostka 515 323 478

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Adresa
Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
 

DA,
PS 12,

 

Bc. Lucie Šeinerová

Obec

benzínové čerpadlo,
plovoucí čerpadlo,

Rybníky 157 Jiří Horák
 

nakladač,
traktor s valníkem

  Roman Dvořák

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rybníky

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Rybníky Ubytování / stravování Rybníky 59      Bc. Lucie Šeinerová 100
ZŠ Rybníky Ubytování / stravování Rybníky 55 Bc. Lucie Šeinerová 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Forma Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodárenská akciová společnost, a.s. – divize Znojmo cisterna Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo Dispečink 735 166 444

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Jednota Rybníky 67 Pí. Červená 734 127 457