Povodňový plán obce RybníkyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rybníky

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rybníky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".
Rokytná je významným vodním tokem podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Rokytná pramení v Jevišovické pahorkatině ve výšce 575,68 m n. m. jižně od Chlístova. Teče východním směrem a protéká městy Rokytnice nad Rokytnou, Jaroměřicemi nad Rokytnou, obcí Příštpo, městysem Vémyslice, obcí Rybníky do Moravského Krumlova. Jako pravostranný přítok se vlévá do Jihlavy u Ivančic ve výšce 202,16 m n. m. Největším přítokem je Rouchovanka (28,09 km). Celková rozloha povodí vodního toku je 584,31 km2. Celková délka vodního toku je 88,17 km.

 

Základní hydrologické charakteristiky Rokytné

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Příštpo, Rokytná 64,6 0,823 6,7 16,7 22,6 40,2 49,5
Hlásný profil kat. A Moravský Krumlov, Rokytná 12,51 1,38 12,5 30,1 41,3 77,0 97,0Vodní toky

Vodní toky na území obce Rybníky


Základní údaje o vodních dílech na území obce Rybníky

Přehled vodních děl na území obce Rybníky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Rybníky se nachází jedna vodní nádrž - Návesní rybník. Vodní plocha leží v intravilánu obce a má rozlohu 0,15 ha.