Povodňový plán obce RybníkyPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rybníky 59, 672 01 Moravský Krumlov
Tel.: 515 323 478
Mobil: 602 785 025
E-mail: ourybniky@tiscali.cz
Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov

Tel: 515 300 711 (podatelna), 515 300 749 (sekretariát starosty a místostarosty)
E-mail: eposta@mkrumlov.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Kamil Raboň - vedoucí odboru životního prostředí
Tel.: 515 300 739
E-mail: rabonk@mkrumlov.cz


Vodní hospodářství
Ing. Markéta Goldschmidtová - vodní hospodářství
Tel.: 515 300 746
E-mail: goldschmidtovam@mkrumlov.cz

Krajský úřad
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Mojmír Pehal - vedoucí odboru
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz
  
Oddělení vodního a lesního hospodářství
Mgr. Eva Moučková - vedoucí oddělení
Tel.: 541 652 693
Email: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz