Povodňový plán obce RybníkySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rybníky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje:
Husova 760,675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Marie Kutílková - ředitelka závodu
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz
Tel.: 565 382 602
 
Provoz Náměšť nad Oslavou:
Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí provozu: Jan Strašák, DiS.
Tel.: 568 620 723
E-mail: provoznamest@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rokytná 10100032 4-16-03-0511-0-00, 4-16-03-0513-0-00
Ledvický p. 10206744 4-16-03-0513-0-00
Stružka 10194959 4-16-03-0520-0-00
bezejmenný tok 10206415 4-16-03-0511-0-00, 4-16-03-0551-0-10,
4-16-03-0551-0-20
bezejmenný tok 10206766 4-16-03-0512-0-10, 4-16-03-0512-0-20

 

  • Vodní linie bez určeného správce

Vodní linie jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodní linie IDVT ČHP
* (bezejmenná linie) 10192431 4-16-03-0520-0-00
* (bezejmenná linie) 10192497 4-16-03-0520-0-00