Povodňový plán města RosicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Tel: 546 492 111, 546 492 102 (starostka), 546 492 141 (tajemník PK)
E-mail: radnice@mesto.rosice.cz 
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Tel: 546 492 111, 546 492 102 (starostka), 546 492 141 (tajemník PK)
E-mail: radnice@mesto.rosice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111, 541 658 874 (tajemník PK)
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.