Povodňový plán města RosiceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Rosice

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Rosice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území města Rosice

Město Rosice spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. 
Nejvýznamnějším vodním tokem na území města je vodní tok Bobrava. Vodní tok Bobrava proniká do území města ze severozápadu od Zastávky a Domašova, kde protéká Chroustovským údolím. Délka toku činí 37,6 km. Plocha povodí měří 187,2 km2. Dále zájmovým územím protéká tok Habřina a Bílá voda. Dále sem také přitékají Říčanský potok, Křibský potok a další drobné bezejmenné vodní toky.

Základní údaje o vodních dílech na území města Rosice

Přehled vodních děl na území města Rosice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Rosice se nachází 3 vodní nádrže, jedná se o:
  • rybník Loučka - jedná se o průtočnou nádrž na bezejmenném vodním toku (IDVT 10203929) a provozovatelem je Státní pozemkový úřad,
  • koupaliště - nachází se v severní části intravilánu a provozovatelem je město Rosice,
  • bezejmenná vodní nádrž id 415030070001 - jedná se o boční nádrž nacházející se na vodním toku Habřina a provozovatelem je město Rosice.