Povodňový plán města RosiceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Rosice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce: 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Marie Kutílková - ředitelka závodu
Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov
Ing. Bohuslav Štol - vedoucí provozu
Tel.: 543 423 441
E
-mail: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,0 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Rosice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bobrava 10100108 4-15-03-002,
4-15-03-004,
4-15-03-008,
4-15-03-010
Říčanský potok 10191987 4-15-03-009
Bezejmenný tok 10206174 4-15-03-010

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Tel.: 956 952 111
E-mail: ost52@lesycr.cz

Vedoucí správy toků:
Oblastní ředitelství - jižní Morava, Březnická 5659, Zlín 760 01
Vedoucí - Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 915 111

E-mail:
 or942@leycr.cz


Příslušný správce VT na území města:

Ing. Tomáš Moštěk (rajon 216)
Tel.: 956 952 204; 725 257 622
E-mail: tomas.mostek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny významné vodní toky, které spravuje Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. na území města Rosice. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bílá voda 10219531 4-15-03-003
Habřina 10191604 4-15-03-007