Povodňový plán města RosicePOVODŇOVÝ PLÁN města Rosice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-4102/2021/5419; ze dne 12. 02. 2021
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR942/109659/2021; ze dne 07. 05. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MR-C 29284/21-PaV; ze dne 16. 06. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 01. 2021
offline verze 25. 01. 2021
digitalizovaná verze 25. 01. 2021
databáze POVIS 25. 01. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i