Povodňový plán města RosiceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Řešeno systémem výstrah a hlášení ČHMÚ a pomocí automatických výstražných SMS  z hladinoměru a srážkoměru.

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Subjekt Adresa Telefon
JSDH Rosice Wolkerova 142, 665 01 Rosice 150 (KOPIS HZS)
721 946 291 (velitel JSDH)
Městská policie Rosice Tyršova 75, 665 01 Rosice 546 492 191,
733 733 156

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontakt Telefon
Pytel protipovodňový 100 ks Město Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Odd. krizového řízení 724 186 553
Lehátka polní skládací 15 ks JSDH Rosice Kpt. Jaroše 325, 665 01 Rosice KOPIS HZS 150

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Rosice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sál Zámeckého kulturního centra Shromáždění a nouzové ubytování Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice Jan Veškrna 608 558 487 15 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
PENNY Market Rosice Brněnská 1247, 665 01 Rosice 606 778 140
LIDL Rosice Brněnská 1342, 665 01 Rosice 724 651 184

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodárenská akciová společnost, a.s. - provoz Rosice Litostrovská 1062, 665 01 Rosice Bohumil Procházka 606 769 436