Povodňový plán města RosiceHladinoměry - Rosice

Ostrovačice (Říčanský p.)

Hlásný profil kategorie C ve správě městyse Ostrovačice. Profil je umístěn na mostní konstrukci u domu č. p. 23. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS a vodočetnou latí.

Rosice (Bobrava)

Hladinoměr kategorie C pod správou města Rosice je umístěn na mostní konstrukci č. 3941-1 u pekárny PENAM, a.s., přes vodní tok Bobrava.

Rosice - lať (Bobrava)

Hladinoměr kategorie C pod správou města Rosice je umístěný na kamenné opěrné zdi na pravém břehu 30 m pod silničním mostem u pekáren PENAM a.s. ve městě Rosice. Platnost SPA je od hlásného profilu po území města. Jedná se o profil bez aktuálního měření.

Tetčice (Bobrava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostku přes Bobravu západním směrem od centra Tetčic. Hladinoměr je ve správě obce Tetčice, přičemž SPA jsou platné pouze na území této obce.