Povodňový plán obce OdrovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Odrovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-49645/2023/5419/ju; ze dne 14. 11. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUPO-8677/2024/ZP/VOL; ze dne 21. 02. 2024
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 02. 2024
offline verze 26. 02. 2024
digitalizovaná verze 26. 02. 2024
databáze POVIS 26. 02. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i