Povodňový plán obce OdrovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Odrovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-49645/2023/5419/ju; ze dne 14. 11. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 10. 2023
offline verze 27. 10. 2023
digitalizovaná verze 27. 10. 2023
databáze POVIS 27. 10. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i