Povodňový plán obce OdroviceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Odrovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Odrovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Odrovice je Jihlava. Číslo hydrologického pořadí 4-16-04-0061-0-00. Jihlava pramení na Českomoravské vrchovině u Počátek ve výšce 665,98 m n. m. Teče jihovýchodním směrem skrze intravilány Horní Cerekve, Jihlavy, Třebíče, Vladislavy, Dalešic, Ivančic a Dolních Kounic do Pohořelic. Jako pravostranný přítok se na území obce Ivaň vlévá ve vodní nádrži Nové Mlýny do Svratky ve výšce 168,54 m n. m. Největším přítokem je Oslava (99,24 km) a významným přítokem je Rokytná (88,17 km). Obě řeky se do Jihlavy vlévají u Ivančic, asi 6 km před vtokem do města Dolní Kounice. Celková délka Jihlavy je 180,80 km. Největší vodní nádrží v povodí Jihlavy (kromě VN Nové Mlýny) jsou Dalešice s rozlohou 465,62 ha.
Jihlava je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Základní hydrologické charakteristiky Jihlavy

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Ivančice, Jihlava 32,95 9,15 93,8 175 218 333 390
Hlásný profil kat. A Mohelno, Jihlava 57,26 4,6 26 61,3 83,4 153 192


Potůček (IDVT: 10197995) - 
číslo hydrologického pořadí 4-16-04-0061-0-00) tok je zásobováno umělým napojením na řeku Jihlavu, vrtem u hřiště a melioračním systémem severně od obce Malešovice. Průtok je regulován na max. 0,530 m3/s. Průtok je regulován na množství cca. 0,025 m3/s. Také je napájen z geologického vrtu u hřiště Malešovice 3 l/s a melioračním zařízením severně od obce z let cca 1930 a zhruba 5 l/s. Do vodního toku je zaústěno severně od obce Odrovice DN 800 odvodnění od obce Loděnice - slouží při jarním tání sněhu západně od obce Odrovice - směr Loděnice, Jezeřany - Malešovice. Samotný Potůček v minulosti zadržoval a odváděl vybřeženou vodu z řeky Jihlavy, ovšem po zhotovení vodních děl Dalešice a Mohelno je tomu pouze výjimečně. 

Vodní toky na území obce Odrovice

Základní údaje o vodních dílech na území obce Odrovice

Přehled vodních děl na území obce Odrovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Odrovice se nachází pouze menší nádrž Rybníček, která se nachází pravostranně od vodního toku Potůček a provozuje ji soukromá osoba.