Povodňový plán obce OdrovicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Odrovice 42, 664 64 Dolní Kounice
Tel.: 546 442 349
E-mail: starosta@odrovice.cz
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Tel.: 519 301 311
E-mail: sekretariat@pohorelice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.