Povodňový plán obce OdroviceOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Pohořelice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Odrovice.

Osoby na území obce Odrovice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních (rozsahu již Q5) může dojít k zaplavení hlavní silnice II/395 ve směru z Odrovic na Cvrčovice. Objízdná trasa povede směrem Malešovice-Loděnice-Cvrčovice zpět na silnici II/395. Případně lze objízdné trasy stanovit předsedou PK v součinnosti s Policií ČR podle aktuální situace. 
Dopravní omezení na území obce Odrovice
Objízdné trasy na území obce Odrovice

Dopravní omezení objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.