Povodňový plán obce OdrovicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Odrovice 42, 664 64 Dolní Kounice
Tel.: 546 442 349
E-mail: starosta@odrovice.cz
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Tel.: 519 301 311
E-mail: info@pohorelice.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Václav Procházka
Tel.: 519 301 360
E-mail: vaclav.prochazka@pohorelice.cz


Vodoprávní úřad
Ing. Ludmila Vodičková, Ph.D.
Tel.: 519 301 363
E-mail: ludmila.vodickova@pohorelice.cz

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Mojmír Pehal - vedoucí odboru
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz
  
Oddělení vodního a lesního hospodářství
Mgr. Eva Moučková - vedoucí oddělení
Tel.: 541 652 693
Email: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz