Povodňový plán obce OdroviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Michal Rech starosta 723 021 652

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Miroslav Pižl zastupitel
Jaroslav Koudela zastupitel

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Odrovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Odrovice Ubytování a stravování Odrovice 48 Michal Rech

723 021 652

225 225

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
OÚ Odrovice Odrovice 42 Michal Rech 723 021 652

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Břeclav (správce vodovodu), popř. na vyžádání zajistí IZS Před obecním úřadem Michal Rech 723 021 652