Povodňový plán obce LeskovecSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Leskovec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Vedoucí provozu: Ing. Pavlína Burdíková
Tel.: 571 685 096
E-mail: provozvalmez@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Povodí Moravy, s. p. spravuje na území obce Leskovec pouze dva toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Senice 10100152 4-11-01-0580-0-00
Bezejmenný tok 10195989 4-11-01-0580-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedení: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

Rajon 710 - příslušný správce VT na území obce Leskovec:
Ing. David Smítka
Tel.: 956 957 410, 724 523 976
E-mail: david.smitka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Leskovec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Seninka 10202946 4-11-01-0570-0-00
Strakovský potok 10197246 4-11-01-0570-0-00
Dluhovský potok 10206619 4-11-01-0580-0-00
Snozový potok 10186821 4-11-01-0580-0-00
Petráčovský potok 10189672 4-11-01-0580-0-00
Rublovský (Rublový) potok 10198710 4-11-01-0580-0-00
LP Senice v km 3,05 10203247 4-11-01-0580-0-00
Bezejmenný tok 10191993 4-11-01-0580-0-00
Bezejmenný tok 10203952 4-11-01-0580-0-00
Bezejmenný tok 10196474 4-11-01-0580-0-00
Bezejmenný tok 10193018 4-11-01-0580-0-00
PP Petráčovského potoka č. 2 10205038 4-11-01-0580-0-00
PP Petráčovského potoka č. 1 10201502 4-11-01-0580-0-00
PP Strakovského potoka č. 5 10193915 4-11-01-0570-0-00