Povodňový plán obce LeskovecDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Monika Zichová 571 446 330

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Libor Goldefus
Martin Hromada
Josef Jančálek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa                
Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Traktor s vlekem, nákladní automobil, traktor s čelní radlicí Kovar, s. r. o. Leskovec 212, 756 11 Leskovec p. Vokřál
Dopravní automobil Volkswagen Crafter, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo SDH Leskovec Leskovec 67, 756 11 Leskovec Martin Hromada
Pytle s pískem Obec Leskovec Leskovec 67, 756 11 Leskovec Ing. Jiří Macháč

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Leskovec

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Shromáždění Leskovec 67, 756 11 Leskovec Milan Juráň -- --
Kulturní dům Ubytování / stravování Leskovec 67, 756 11 Leskovec

Milan Juráň

50 50
ZŠ a MŠ Leskovec Ubytování / stravování Leskovec 93, 756 11 Leskovec

Milan Juráň

50 50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Vsetín Leskovec 184, 756 11 Leskovec pí. Kurtinová 571 446 060

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Jasenická 1106, 755 01 Vsetín Radim Psota 571 484 041, 603 780 887, 731 401 581