Povodňový plán obce LeskovecHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Leskovec

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Leskovec a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Osu území tvoří vodní tok Senice, který do katastru Leskovce vtéká na jihu území a katastr opouští na severu. Vodní tok Senice pramení v Javorníkách na západních svazích vrcholu Makyta v nadmořské výšce 840 m, dále stéká k jihozápadu do Horní Lidče, kde se tok stáčí k severu a protéká obcemi Lidečko, Lužná, Valašská Polanka a Leskovec. V následující obci Ústí se vlévá Senice do Valašské Bečvy v nadmořské výšce 354 m. Mezi nejvýznamnější přítoky Senice patří zleva (od pramene): Střelenka, Pozděchůvka, Vápenka, Seninka či Petráčovský potok. Významné pravostranné přítoky jsou následující: Hamlazův potok, Pulčínský potok a Luženka. Plocha celého povodí Senice je 135,6 km2 a délka toku činí 32,5 km. Průměrný průtok u ústí je 1,65 m3/s. Na vodním toku Seninka, který se vlévá do Senice v Horní Lidči, se nachází soustava Lačnovských rybníků. Blíž k obci Leskovec na vodním toku Trubiska, který se vlévá do Pozděchůvky (levostranný přítok Senice) leží rybník Neratov a dvě retenční nádrže Trubiska.

Základní hydrologické charakteristiky Senice

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Ústí, Senice 0,90 1,54 32,3 71,2 91,5 147,0 174,0

Podélný sklon vodního toku Senice

 

Přímo v katastrálním území obce Leskovec vtékají do vodního toku Senice tyto vodní toky: Seninka a Petráčovský potok (levostranné přítoky) a Snozový potok a Dluhovský potok (pravostranné přítoky).

Vodní toky na území obce Leskovec

Vodní toky na území obce Leskovec

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Leskovec

Přehled vodních děl na území obce Leskovec naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na katastrálním území obce Leskovec se nenachází žádné vodní plochy ani jezy. V okolních katastrech jsou však vybudovány soustavy rybníků (rybník Neratov, vodní nádrže TrubiskaLačnovské rybníky), které mohou ovlivňovat odtokové poměry na území obce Leskovec. Více viz Odtokové poměry.