Povodňový plán obce LeskovecPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Leskovec 67, 756 11 Valašská Polanka
Tel.: 571 446 330, 736 614 610 (starosta)
E-mail: obec@leskovec.cz
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Tel: 571 491 504, 724 193 667 (tajemník PK)
E-mail: jiri.cunek@mestovsetin.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.